back icon

Trekantområdet har Danmarks højeste vækstrate – og næsthøjeste BNP

Trekantområdet har fortsat det næsthøjeste bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger blandt landets fem storbyområder. Trekantområdet overgås således kun af Hovedstadsområdet, når man måler på områdernes samlede produktionsværdi af varer og tjenester.

Ifølge en særkørsel fra Danmarks Statistik nåede BNP i 2018 op på kr. 409.341 pr. indbygger Trekantområdet, målt i løbende priser.

Det er cirka 10 % mere end landsgennemsnittet. Sammenligner man med de fire øvrige storbyområder overgås Trekantområdets BNP pr. indbygger kun af Hovedstadsområdet, hvor BNP udgør kr. 471.765 pr. indbygger.

Bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger (løbende priser)

Landets højeste vækstrate

Med en vækstrate på 12,8 % over de seneste 10 år (2008-2018) er Trekantområdet dét område, der efter finanskrisen i 2008-2011, har oplevet den største vækst i Danmark.

Trekantområdet har med andre ord produceret sig ud af finanskrisen og bidraget væsentligt til værdiskabelsen og væksten i hele det danske samfund.

Bruttonationalprodukt (BNP) pr. indbygger (vækst i faste priser)
2018 2019 2009-2019
Hovedstadsområdet 2,3% 2,0% 20,1%
Odense-området 0,2% 3,0% 8,8%
Trekantområdet 1,4% 1,5% 16,4%
Aarhus-området 1,5% 3,0% 12,7%
Aalborg-området 1,8% 1,6% 10,5%
Hele landet 1,7% 2,4% 15,0%